Sunday

 • Sunday School:           9:30 am
 • Morning Worship: 10:30 am
 • Evening Prayer           5:30 pm
 • Evening worship:       6:30 am

Monday

 • Morning Prayer 7:00 am
 • Evening Prayer  7:00 pm

Tuesday

 • Morning Prayer 7:00 am

Wednesday

 • Morning Prayer    7:00 am
 • Evening Prayer     6:30 pm
 • Midweek service 7:30 pm

Thursday

 • Morning Prayer 7:00 am

Friday

 • Morning Prayer 7:00 am

Saturday

 • Morning Prayer            9:00 am
 • Morning Outreach  10:00 am
 • Evening Prayer             7:00 pm
 • One80 Music, drama 8:00 pm